PRIMARIA COMUNEI ROSCANI

Judetul Iasi

Hotarari adoptate - 2022 - Arhiva» HCL nr. 1/27.01.2022 - alegere presedinte sedinta -
» HCL nr. 2/27.01.2022 - stabilire normative proprii cheltuieli primarie -
» HCL nr. 3/27.01.2022 - plan actiuni si lucrari de interes local VMG 2022 -
» HCL nr. 4/27.01.2022 reteaua unitatilor scolare pentru anul scolar 2022-2023 -
» HCL nr. 5/10.02.2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 -
» HCL nr. 6/24.02.2022 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Roscani pe anul 2022 [...] -
» HCL nr. 7/24.02.2022 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Roscani pentru perioada 2021-2027 -
» HCL nr. 8/24.02.2022 - privind modificarea organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Roscani -
» HCL nr. 9/24.02.2022 - privind completarea HCL nr. 5/10.02.2022 -
» HCL nr. 10/24.02.2022 - privind prelungirea duratei Contractului de achizitie publica de lucrari [...] -
» HCL nr. 11/02.03.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 12/02.03.2022 - privind mod Hot. nr. 51/30.09.2021 -
» HCL nr. 25/26.05.2022 - privind insusirea documentatiei si aprobarea dezmembrarii imobilului teren [...] -
» HCL nr. 24/26.05.2022 - privind insusirea documentatiei si aprobarea dezmembrarii imobilului teren [...] -
» HCL nr. 23/26.05.2022 - privind insusirea documentatiei si aprobarea dezmembrarii imobilului teren [...] -
» HCL nr. 22/26.05.2022 - privind alegerea unui presedinte de sedinta [...] -
» HCL nr. 13/31.03.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 14/31.03.2022 privind aprobarea graficului de sedinte al consiliului local pentru trimestrul II, anul 2022 -
» HCL nr. 15/31.05.2022 - privind completarea Planului anual al Achizitiilor publice al comunei Roscani, pentru anul 2022 -
» HCL nr. 16/31.03.2022 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe trim I al anului 2022 -
» HCL nr. 17/31.03.2022 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Roscani -
» HCL nr. 18/28.04.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...] -
» HCL nr. 19/28.04.2022 - privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli [...] -
» HCL nr. 20/28.04.2022 - privind aprobarea regulamentului pentru acordarea vouchelerelor de vacanta [...] -
» HCL nr. 21/04.05.2022 - privind actualizarea organigramei si modificarea statului de functii [...] -
» HCL nr. 26/26.05.2022 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire -
» HCL nr. 27/26.05.2022 - privind incetarea la data de 31.06.2022 [...] -
» HCL nr. 28/26.05.2022 - privind prelungirea duratei Contractului de achizitie publica [...] -
» HCL nr. 29/26.05.2022 - privind validarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 30/30.06.2022 - privind aprobarea graficului de sedinte [...] -
» HCL nr. 31/30.06.2022 - privind validarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 32/30.06.2022 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta [...] -
» HCL nr. 33/30.06.2022 - privind actualizarea organigramei si modificarea statului de functii [...] -
» HCL nr. 34/15.07.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...] -
» HCL nr. 35/15.07.2022 - privind ajustarea pretului Contractului de achizitie publica [...] -
» HCL nr. 36/28.07.2022 - privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului [...] -
» HCL nr. 37/28.07.2022 - privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale -
» HCL nr. 38/28.07.2022 - privind constituirea Asociatiei pentru audit [...] -
» HCL nr. 39/28.07.2022 - privind modificarea si actualizarea statului de functii [...] -
» HCL nr. 40/28.07.2022 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor de intocmire a ocumentatiei [...] -
» HCL nr. 41/12.08.2022 - privind implementarea proiectului "Extinderea si cresterea" -
» HCL nr. 42/22.08.2022 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice [...] -
» HCL nr. 43/22.08.2022 - privind revocarea HCL nr. 36/28.07.2022 -
» HCL nr. 44/22.08.2022 - privind constatarea incetarii de drept [...] -
» HCL nr. 45/22.08.2022 - privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 46/16.09.2022 - privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local [..] -
» HCL nr. 47/16.09.2022 - privind modificarea si completarea componentei Comisiei pentru agricultura [...] -
» HCL nr. 48/16.09.2022 - privind alegerea viceprimarului comunei Roscani -
» HCL nr. 49/29.09.2022 - privind modificarea si actualizarea statului de functii [...] -
» HCL nr. 50/29.09.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului local [...] -
» HCL nr. 51/29.09.2022 - privind darea in administrare de catre comuna Roscani [...] -
» HCL nr. 52/29.09.2022 - privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii [...] -
» HCL nr. 53/29.09.2022 - privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 54/13.10.2022 - de aprobare a depunerii proiectului Realizare sistem de supraveghere video in comuna Roscani -
» HCL nr. 55/24.10.2022 - privind aprobarea modificarii si pe cale de consecinta a statului asociatiei pentru audit [...] -
» HCL nr. 56/27.10.2022 - validare modificare BVC pe trim.III pentru plata recenzorilor -
» HCL nr. 57/27.10.2022 - grafic de sedinte -
» HCL nr. 58/24.11.2022 - privind declararea starii de insolvabilitate [...] -
» HCL nr. 59/24.11.2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 60/29.12.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...] -
» HCL nr. 61/29.12.2022 - privind aprobarea graficului de sedinte al consiliului local [...] -
» HCL nr. 62/29.12.2022 - privind validarea rectificarii BVC pe trim IV [...] -
» HCL nr. 63/29.12.2022 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta [...] -
» HCL nr. 64/29.12.2022 - privind incetarea contractului de concesiune [...] -
» HCL nr. 65/29.12.2022 - privind acordarea unor facilitati personalului angajat [...] -
» HCL nr. 66/29.12.2022 - privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii [...] -
» HCL nr. 67/29.12.2022 - privind aprobarea raportului de inventariere a materiei impozabile [...] -
» HCL nr. 68/29.12.2022 - privind validarea rectificarii BVC pe trim IV [...] -