PRIMARIA COMUNEI ROSCANI

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Roscani, judetul Iasi este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Gheorghiu Ginovel - PSD
 • Viceprimar:  Surugiu Mihai - PSD
 • Consilieri:
  • Agape Dan - PSD
  • Aprofirei Dumitru - PSD
  • Zvaristi Mihaela
  • Hutu Mihai - PSD
  • Hutu Vasile - PNL
  • Mihai Aurica - PSD
  • Racovita Laurentiu Constantin - PSD
  • Surugiu Mihai - PSD
  • Turcuman Andrei - PNL
  • Voinescu Elena Bogdana - PSD
Fisiere:

» 2020
» Hotararea nr. 1/30.01.2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local [...]
» Hotararea nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice [...]
» Hotararea nr. 3/30.01.2020 privind reteaua unitatiilor scolare de pe raza [...]
» Hotararea nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni [...]
» Hotararea nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Planului de ocupare [...]
» Hotararea nr. 7/30.01.2020 privind actualizarea ceficientiilor pentru stabilirea salariilor functionarilor publici [...]
» Hotararea nr. 8/21.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» Hotararea nr. 9/21.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Hotararea nr. 10/21.02.2020 referitor la modificarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 11/21.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 12/21.02.2020 privind completarea HCL nr. 68/28.11.2019 [...]
» Hotararea nr. 13/19.03.2020 privind constatarea incetarii de drept [...]
» Hotararea nr. 14/19.03.2020 privind validarea mandatului membrului supleant [...]
» Hotararea nr. 15/19.03.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Roscani
» Hotararea nr. 16/19.03.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 17/19.03.2020 privind aprobarea transformarii functiei publice vacante [...]
» Hotararea nr. 18/19.03.2020 privind modificarea Planului de ocupare [...]
» Hotararea nr. 19/19.03.2020 privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietate publica [...]
» Hotararea nr. 20/19.03.2020 privind modificarea HCL nr. 6/22.08.2018 [...]
» Hotararea nr. 21/19.03.2020 privind aprobarea graficului de sedinte [...]
» Hotararea nr. 22/29.04.2020 privind programul de exploatare [...]
» Hotararea nr. 23/29.04.2020 privind stabilirea unor masuri in vederea emiterii de catre SC DELGAZ-GRID SA [...]
» Hotararea nr. 24/29.04.2020 referitoare la actializarea/modificarea si completarea Conctractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 25/29.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului [...]
» Hotararea nr. 26/29.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» Hotararea nr. 27/28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 28/28.05.2020 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS [...]
» Hotararea nr. 29/28.05.2020 privind completarea HCL nr. 19/19.03.2020 [...]
» Hotararea nr. 30/28.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» Hotararea nr. 31/28.05.2020 privind aprobarea Actului Aditional nr. 37 [...]
» Hotararea nr. 32/28.05.2020 privind aprobarea incetarii Contractelor de servicii [...]
» Hotararea nr. 39/30.07.2020 privind aprobare a indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 40/30.07.2020 privind instituirea unor facilitati fiscale [...]
» Hotararea nr. 41/30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
» Hotararea nr. 42/30.07.2020 privind aprobarea infiintarii unor posturi [...]
» Hotararea nr. 43/30.07.2020 privind completarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 44/30.07.2020 privind completarea coeficientiilor pentru stabilirea salariilor peronalului contractual [...]
» Hotararea nr. 45/30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2006