PRIMARIA COMUNEI ROSCANI

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Roscani, judetul Iasi este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Gheorghiu Ginovel - PSD
 • Viceprimar:  Hutu Vasile
 • Consilieri:
  •  
  • MIHAI AURICA
  • AILIESEI PETRU-DAN
  • APROFIREI DUMITRU
  • ASOLTANEI MARINELA
  • RACOVIȚĂ DANIEL
  • RACOVIȚĂ LAURENȚIU-CONSTANTIN
  • SURUGIU MIHAI
  • TURCUMAN ANDREI
  • VOINESCU ELENA-BOGDANA
  • ZVARIȘTI MIHAIELA
Fisiere:

» 2021
» Hotararea nr. 1/19.01.2021 privind reteaua unitatilor scolare pentru anul scolar 2021-2022 [...]
» Hotararea nr. 2/28.01.2021 privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 3/28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Febriarie-Aprilie 2021
» Hotararea nr. 4/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local [...]
» Hotararea nr. 5/28.01.2021 aprobarea achizitionarii de mobilier stradal, cosuri stradale pentru gunoi si steaguri
» Hotararea nr. 6/28.01.2021 privind aprobarea achizitionarii si instalarii unui sistem de supraveghere video [...]
» Hotararea nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Roscani pe anul 2021 [...]
» Hotararea nr. 8/28.01.2021 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli [...]
» Hotararea nr. 9/28.01.2021 privind aprobarea raportului de inventariere a materiei impozabile pentru anul 2021
» Hotararea nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 11/28.01.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Agape Dan [...]
» Hotararea nr. 12/25.02.2021 privind actualizarea taxei de inchiriere [...]
» Hotararea nr. 13/25.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 14/25.02.2021 privind revizuirea, modificarea si actualizarea Contractului de delegare [...]
» Hotararea nr. 15/25.02.2021 referitor la aprobarea completarii art. 3 din HCL nr. 3/28.01.2021 [...]
» Hotararea nr. 16/12.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Hotararea nr. 17/12.03.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta [...]
» Hotararea nr. 18/12.03.2021 privind modificarea HCL nr. 61/16.11.2020 [...]
» Hotararea nr. 19/26.03.2021 privind completarea comisiei de specialitate nr. 1 [...]
» Hotararea nr. 20/26.03.2021 privind aprobarea graficului sedintelor consiliului local [...]
» Hotararea nr. 21/26.03.2021 privind aderarea Comunei Roscani [...]
» Hotararea nr. 22/26.03.2021 privind transportul public judetean de persoane pe raza comunei Roscani
» Hotararea nr. 23/23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 [...]
» Hotararea nr. 24/23.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» Hotararea nr. 25/23.04.2021 privind actualizarea organigramei si a Statului de functii [...]
» Hotararea nr. 26/23.04.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de executie [...]
» Hotararea nr. 27/23.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv [...]
» Hotararea nr. 28/23.04.2021 privind programul de exploatare [...]
» Hotararea nr. 29/23.04.2021 privind initierea demersurilor de introducere [...]
» Hotararea nr. 30/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului [...]
» Hotararea nr. 31/27.05.2021 privind actualizarea Programului Anual al achizitiilor publce pentru anul 2021
» Hotararea nr. 32/27.05.2021 privind insusirea Actului aditional nr. 1 [...]
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2006